Naast natuurlijke oorzaken zijn ook menselijke activiteiten de oorzaak van het sterven van veel vogels. Deze activiteiten welke onbedoeld direct of indirect de dood van een vogel tot gevolg hebben, kunnen van invloed zijn op een bepaalde populatie. Zo ligt het effect van het spuiten met pesticiden in de jaren zestig van de vorige eeuw, dat een grote sterfte onder roofvogels tot gevolg had, nog vers in het geheugen. Ook het desastreuze effect van olielozingen is algemeen bekend. Er vallen onder vogels dagelijks honderden, zo niet duizenden, verkeersslachtoffers. Veel vogels vinden ook de dood door aanvaringen met allerlei obstakels als hoogspanningsdraden, zendmasten, windturbines, etcetera (Bevanger 1994, Lammers 1995). In het oosten van Hokkaido (Japan) bleek dit voor meer dan 50% van de gevonden dode vogels het geval te zijn (Yanagawa & Shibuya 1996). Een tot nu toe onderbelicht verschijnsel is het zich doodvliegen van vogels tegen glas.