Ten noorden en ten zuiden van de oude kem van Kockengen liggen rietlanden en moerasbosjes ingeklemd tussen de twee kanaaltjes het Heicop en de Bijleveld. Direct ten oosten van de noordelijke rietlanden is zo’n vijfentwintig jaar geleden het polderreservaat ontstaan door afgraving van een dunne laag voedselrijk weiland en (her)inrichting daarvan als rietland, schraal grasland en moerasbos. Het plan voor de inrichting van het polderreservaat was een initiatief van de Natuurgroep Kockengen en de Stichting De Roerdomp. Beide zijn lokale vrijwilligersorganisaties. De vrijwilligers van deze organisaties zijn ook actief bezig in de rietlanden. Deze rietlanden zijn deels verruigd en plaatselijk is er te veel moerasbos ontstaan. Andere delen van het rietland werden jaarlijks gemaaid door een rietdekkersbedrijf. Zo’n vijftien jaar geleden waren de rietlanden biotoop en broedgebied van enkele paartjes Roerdomp en zelfs van een Woudaapje. Een uitgebreide inventarisatie van het vogelleven in 1976 leverde onder andere de volgende gegevens op in aantallen paren: Roerdomp 4, Woudaapje 1, Snor 4, Kleine Karekiet 42, Grote Karekiet 3, Bosrietzanger 12. Toen waren er geen Zwarte Sterns!