Twee leden van de KNNV (commissie buitenland) hebben in januari 2003, op verzoek van de International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), een oriënterend onderzoek uitgevoerd in het Afrikaanse land Benin naar het verband tussen veldbiologie, ecotoerisme en natuurbescherming. Gedurende ruim twee weken hebben zij Zuid- en Midden-Benin doorkruist en er zijn een twaalftal ‘Non-Governmental Organizations’ (NGO) bezocht. Daar beide onderzoekers enthousiaste vogelaars zijn, is er ook een kleine vogelinventarisatie gemaakt. Dit artikel geeft daarvan een impressie.