Op 12 juni 2004 overleed de Drentse natuur- en vogelfotograaf Flip de Nooyer. Via allerlei publicaties, lezingen en exposities is De Nooyer met name vanaf de jaren tachtig landelijk bekend geworden met een groot en veelzijdig oeuvre aan landschaps-, planten-, zoogdier- en vooral vogelfoto’s. Eindjaren vijftig van de vorige eeuw begon hij als jonge vogelaar al vogels te fotograferen. Op 15-jarige leeftijd kocht hij zijn eerste telelens. Dan fotografeert hij nog merendeels in zwart-wit.