Naar aanleiding van de mededeling over een ‘melanistische’ Kauw van Engbert van Oort in het Vogeljaar 53 (4): 186 herinnerde ik mij dat op 26 augustus 2002 in mijn tuin in Arnhem een groepje van zes Eksters neerstreek. Het was kennelijk een familie met vier volgroeide jongen. Eén van de jongen was niet zwart met wit, maar op de bovendelen bijna volledig okerbruin. De staartpennen en de vleugels hadden op enkele veren een vage metaalblauwe glans, maar die was weinig overheersend en weinig opvallend. De buik, die bij een normale Ekster wit behoort te zijn, was bij deze vogel lichtbruin. Als je zo’n dier ziet ga je natuurlijk in de vakliteratuur napluizen of dit vaker voorkomt. Helaas werden er voor zover ik kon nagaan wel albino, gedeeltelijk albino of zelfs geheel zwarte exemplaren beschreven, maar de geheel bruine ‘mutant’ schitterde door afwezigheid. Zouden we hier te maken hebben gehad met een melanistische of leucistische ‘mutant’? Over kleurmutaties trof ik in het Vogeljaar een drietal publicaties aan, namelijk: het Vogeljaar 46 (3), 43 (2) en 48 (1). Deze brachten mij echter niet exact op het spoor van mijn bruine Ekster. De waarneming van 26 augustus 2002 werd eerder gepubliceerd in 2003 in Pennevluchten 21 (1): 11, het mededelingenblad van de KNNV Vogelwerkgroep ‘Wageningen’. H.N. Leys, Oude Kluizeweg 38, 6815 DH Arnhem, e-mail: leysvisser@raketnet.nl.