Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw begon Luc Smit uit Middenmeer met het plaatsen van kerkuilenkasten in de polder. De stimulans hiertoe werd gegeven door de toenmalige Natuur- en Milieufederatie Wierhaven. Tegenwoordig is dat de Natuurvereniging Wierhaven, die een actieve vogelwerkgroep heeft ( http:// www.wierhaven.nl). De activiteiten van Smit zorgden ervoor dat het aantal broedgevallen van de Kerkuil in de Wieringermeer en in de rest van Noord-Holland toenam. Nog altijd is Smit actief met het plaatsen en controleren van nestkasten. De laatste jaren doet hij dit met Renze Montsma uit Middenmeer. Op 19 juni 2005 werd een nestkast in een kapschuur gecontroleerd op de aanwezigheid van een broedsel. Er werden vijf eieren in de kast gevonden en die waren alle koud. Die dag behoorde tot een periode met een hittegolf en er kon dus geen twijfel over bestaan dat de eieren echt koud waren en dus verlaten en dat de buitentemperatuur geen rol kon spelen bij de beoordeling. Op 13 juli 2005 gingen Montsma en Smit weer controleren. Zij constateerden de aanwezigheid van een adulte Kerkuil in de kast en er waren nu zes eieren, die opnieuw koud aanvoelden. Als er gebroed werd, zou het eerstgelegde ei uitgekomen zijn. De controleurs waren er daarom vrijwel zeker van dat de eieren niet (meer) werden bebroed.