Donderdag 27 april 2006 te Utrecht Als gevolg van een uniek samenwerkingsverband tussen organisaties betrokken bij de vangst van wilde vogels en medewerkers van de universiteiten van Utrecht, Groningen en Rotterdam, het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek en Alterra Wageningen, zal op donderdag 27 april 2006 op de Faculteit der Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een symposium worden gehouden over het werken met in het wild levende vogels. De organisatoren willen het hedendaagse belang van traditionele vogelvangmethoden onder de aandacht brengen. Ambachtelijke veldwerkers, zoals valkeniers, eendenkooikers, ganzenflappers en wilsterflappers, zullen hun ambacht toelichten. In het middagprogramma zal aandacht worden geschonken aan het cultuurhistorisch belang, het natuurbeschermingsbelang, het wetenschappelijk belang, de wetgeving en het belang voor de volksgezondheid.