Van een trouwe Belgische lezer ontvingen wij een krantenknipsel met een opmerkelijke inhoud. In De Standaard verscheen op 27 juli 2005 een bericht met als kop ‘Jagers mogen langer schieten’ en de volgende inhoud. De Vlaamse regering heeft vrijdag enkele wijzigingen aan het bestaande jachtopeningsbesluit goedgekeurd. Dat besluit regelt onder meer de jachtperiodes voor verschillende categorieën wild in de periode 2003-‘08. Vogelbescherming Vlaanderen reageert ontgoocheld. ‘Zoals verwacht is vastgelegd dat er meer en langer kan gejaagd worden’, aldus de organisatie.