Op Papoea-Nieuw-Guinea zijn Becks Stormvogels gezien. Waarnemingen van deze soort waren al bijna tachtig jaar niet meer gemeld. Het bericht kwam van de Britse Royal Society for the Protection of Birds (RSPB). Deskundigen vermoedden dat het dier was uitgestorven. Deze zeevogelsoort was slechts tweemaal gezien. Dat was in de jaren twintig van de vorige eeuw. De Israëlische ornitholoog Hadoram Shirihai telde in de zomer van 2007 tijdens een expeditie echter meer dan dertig exemplaren. Hij heeft zijn bevindingen gepubliceerd in het Bulletin of the British Omithologists’ Club. De soort lijkt sterk op de Tahitistormvogel Pseudobulweria rostrata. In de taxonomie die gebruikt wordt in ‘Albatrosses, Petrels & Shearwaters’ (2007), gebruikt men als wetenschappelijke naam voor Becks Stormvogel: Pseudobulweria becki. Voorheen werd de soort bij het geslacht Pterodroma ingedeeld.