Onder jubilerende vogelorganisaties neemt de 65 jaar oude Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’ een aparte plaats in. Samen met de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o. – die 88 jaar bestond in 2008 – behoort hij tot één van de oudste vogelverenigingen van ons land.