In mei 2007 werd ik in mijn woonplaats Huizen (Noord-Holland) verrast door een aantal mooie vogelwaamemingen op het Gooimeer. Als eerste zag ik er op deze zonnige dag groepjes Witvleugelsterns foerageren. In het riet bevond zich echter ook een Grote Karekiet. Deze vogel had een smalle rietkraag in ondiep water uitgekozen. Dit ongepaarde mannetje zong volop en was duidelijk te volgen. In de weekends was het bijna een lokale attractie, want de meeste omwonenden wisten er ook van. Dat kwam onder andere door het goede zicht op de vogel vanaf een wat hoger liggend fietspad (op een dijkje) en het opvallende gedrag van de vogel. Deze trok zich dan ook niets van de omstanders aan. Hij liet zich duidelijk horen en zette zijn zang in, hoog in een rietpluim gezeten, zoals een Grote Karekiet dat graag doet. Toch wel bijzonder dat deze vogel bijna twee maanden op deze plek is gebleven, want zelfs in het Naardermeer worden ze nauwelijks meer waargenomen. Ik hoopte dat de vogel ook in 2008 zich weer zou laten zien en heb dus ook dit jaar regelmatig de omgeving bezocht. Helaas is de vogel niet meer waargenomen dit jaar.