SULA is het blad van de Nederlandse Zeevogelgroep, een sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie. De motor achter dit blad is Kees Camphuysen. In de eerste aflevering van jaargang 21 staat een artikel over ‘Aflezingen van gekleurringde Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen in Nederland’. Aanvullende gegevens zijn zeer welkom bij Kees. U kunt gegevens sturen per e-mail: kees.camphuysen@wxs.nl. U kunt hem ook een PDF-bestand vragen.