Wie serieus in vogels geïnteresseerd is moet de geluiden leren herkennen. Als u zich dat zelf nog niet had gerealiseerd dan zal dat snel tot u doordringen zodra u The Sound Apporach to birding' van Mark Constantine ter hand neemt en het boek begint door te bladeren. Toch beperken veel vogelaars zich in het veld tot de visuele kenmerken, want vogelgeluiden zijn niet voor iedereen gemakkelijk te herkennen. Een probleem daarbij is dat in de meeste vogelgidsen maar weinig informatie staat over de geluiden die vogels soms voortbrengen. Soms worden de geluiden helemaal niet besproken en als dat wel zo is dan meestal maar heel beperkt aan de hand van wat uitdrukkingen zoals: ‘Roep een scherp, wat gerekt wiest, pfiest of huiez tjuut’. Ga er maar aan staan. Probeer met dit citaat (ontleend aan Lars Jonsson’s ‘Vogels van Europa’, toch een goed gewaardeerde uitgave) in het hoofd maar eens in het veld een Waterpieper te determineren, terwijl het beest zich hardnekkig verborgen houdt in het gewas! Toch wil Mark Constantine nu juist mensen in contact brengen met de vogelwereld via de geluiden. Het boek is daarvoor een uitstekend hulpmiddel. Aan de hand van honderden sonogrammen en geluidsfragmenten op twee meegeleverde cd’s wordt men vertrouwd gemaakt met vogelgeluiden. Om die goed te kunnen onderscheiden – en zo ook gemakkelijker te leren herkennen in het veld – is het belangrijk de structuren goed te zien. Met behulp van eenvoudige roepjes van Tjiftjaffen wordt de lezer vertrouwd gemaakt met het lezen en begrijpen van de sonogrammen. Daarna komen andere, meer complexe roepjes en zang aan bod. Bij het bekijken van de sonogrammen kunt u ook luisteren naar de fragmenten op de cd’s. Al lezend en luisterend gaat een wereld voor u open. U leert niet alleen veel over vogelgeluiden, maar ook veel andere wetenswaardige zaken over vogels. Het boek leert u stap voor stap van alles over akoestiek, toonhoogten en ritmes en over het lezen van sonogrammen, maar ook hoe geluiden behulpzaam kunnen zijn bij het onderscheiden van leeftijden of het geslacht van vogels. Ook leert u te letten op dialecten en op verschillen bij (onder)soorten.