Al sinds 1967 organiseert de Stichting Het Vogeljaar jaarlijks een wedstrijd voor vogelfotografen. Dat is dus ruim veertig jaar. Nog altijd is hier veel enthousiasme voor. Hoewel er voor fotografen tegenwoordig meer mogelijkheden zijn om hun werk te tonen, blijft het aantal inzendingen al jaren min of meer op hetzelfde peil. Aanvankelijk werd de naam ‘Vogelfotoparade’ gebruikt voor deze wedstrijden. Nadat in 2001 Jaap Taapken overleed, jarenlang hoofdredacteur van het Vogeljaar en drijvende kracht achter het organiseren van de Vogelfotoparade, werd om hem te eren de naam veranderd in ‘Jaap Taapken Vogelfotoparade’.