Jeroen Reneerkens doet samen met anderen een kleurringproject aan de Drieteenstrandlopers. Hij schrijft: ‘Er zijn de afgelopen jaren bijna tweeduizend vogels individueel voorzien van gekleurde ringen in Ghana, Mauretanië, Oman, Nederland, Ijsland en Groenland. Vooral in mei en begin juni trekken de vogels door Europa en dan bestaat de kans op mooie ringwaarnemingen. Wie deze waarnemingen bij Jeroen meldt krijgt zo snel mogelijk gegevens retour gezonden. Jeroen geeft dan de ringlocatie, ringdatum en de levensgeschiedenis van de geringde vogel door. Bij Groenlandse vogels wordt ook alles wat bekend is over het familieleven van het waargenomen individu teruggemeld. Alle waarnemingen zijn erg bruikbaar voor het onderzoek!’ Verdere informatie is te vinden op de gloednieuwe webpagina’s van de Wader Study Group: http://www.waderstudygroup.org/res/ project/sanderling-nl.php. Deze oproep geldt ook voor 2010.