Het is wel gek om te lezen dat fruittelers veel schade hebben door mezen en vinken. In 2008 is er ruim anderhalf miljoen euro uitbetaald door het Fauna – fonds. Fruittelers beschermen hun fruitbomen tegen regen en hagel door ze te overkappen. Die overkappingen blijken ideale broedplaatsen voor zangvogels op te leveren. Door enkele medewerkers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is onderzoek gedaan naar de Koolmees, een soort die graag rupsen eet. Onderzocht is of dat gedrag effectief is als bestrijding van schade. De resultaten van dit onderzoek kunnen onder andere gevonden worden in een artikel op: http:// www.pubmedcentral.nih.gov/ picrender.fcgi?artid= 1 784073&blobtype= pdf. Mezen eten niet alleen rupsen, ze pikken ook in peren. De bekende handpeer Conférence schijnt heel lekker voor deze vogels te zijn.