In het Vogeljaar 43(5):222-223 (1995) staat een artikel met een serie foto’s van een vrouwtje Wilde Eend die een kikker eet. Het stukje is geschreven door Auke Terluin. Hij verwijst in de tekst ook naar ‘Een jaar in scherven’ door Koos van Zomeren, die het gedrag van vleesetende eenden aan Siegfried Woldhek meldde. In het Vogeljaar 54(4): 166 (2006) staat een foto genomen door Nol Ploegmakers. Daarop is een eend te zien met een pad in de snavel. In januari 2010 kwamen Rob Buiter en Ricardo van Dijk met waarnemingen van een voedselbron die wij niet direct bij de Wilde Eend verwachten. Ook deze waarnemingen zijn op foto gezet. Dylan Verheul doet aan wintervoedering in zijn tuin en schrijft dat hij begin januari 2010 kleingesneden restjes worst in de tuin gooide voor de Merels. Een mannetje Wilde Eend claimde echter deze buit geheel voor zichzelf en schrokte alles op. Hij duldde ook geen andere eters. Dick de Vos vraagt zich af of dit typisch gedrag is voor de winterperiode als er minder plantaardig voedsel voorhanden is? Erik Kleyheeg weet hier meer van. Hij schrijft: ‘In reactie op de vraag over voedselgebrek (al dan niet plantaardig) wil ik inbrengen dat ik de vorige winter vast kon stellen dat Wilde Eenden bij een langdurige vorstperiode (met langdurig ijs op het water) een sterke reductie laten zien van de lengte van de dunne darm. De darmlengte reageert heel flexibel op voedselaanbod en de waargenomen sterke afname duidt op voedselgebrek. Dat is niet zo verrassend, want Wilde Eenden halen hun voedsel vooral uit het water. Ik kan me goed voorstellen dat op dit moment hetzelfde speelt en zoals eerder opgemerkt is, het zijn opportunistische eters, dus ook worst of kikker laten ze dan niet links liggen’. De reactie van Hanneke Huiskamp op Eriks bericht wil ik u niet onthouden. Zij schrijft: ‘In gevangenschap zijn Wilde Benden vermoedelijk minder kieskeurig dan in de natuur. Toch kunnen ze er wel bij varen zoals uit het bericht over Edwina blijkt. Volgens de ringgegevens van de British Trust for Omithology (BTO) is de oudst geringde Wilde Eend ooit twintig jaar geworden. De leeftijd van deze bejaarde eend wordt nog overtroffen door Edwina, die zelfs tweeëntwintig jaar werd. Dus nog twee jaar ouder, dankzij... ‘tea and toast’! Ze heeft in ieder geval de Kerst overleefd...’.