In een aankondiging voor de World House Sparrow Day werd 20 maart 2010 genoemd als dag waarop de Huismus centraal zou staan. Het meest opmerkelijke is dat de organisatie die deze dag aankondigde, uit India komt: Het bericht was verzonden door de Nature Forever Society, die gevestigd is in de stad Nashik in de Indiase staat Maharashtra. Natuurlijk is er ook een website: http://worldhousesparrowday.org/index.html. Op de website staat te lezen dat deze vogelsoort door heel veel mensen in de herinnering leeft vanuit de kindertijd. De Huismus hoort bij het geheugen van de jeugd. Menige vogelaar kwam tot zijn of haar hobby doordat hij in zijn jeugd genoten heeft van de Huismus. Huismussen gaan in heel veel gebieden achteruit in aantal. Daartoe worden verschillende oorzaken aangegeven. Het veranderen van het broedgebied, het gebrek aan insecten om de jongen te voeren en ook de toename van mobiele telefoons met de daarbij horende straling vanuit telefoonmasten worden gezien als oorzaken voor die achteruitgang. Juist in dit jaar dat speciaal aandacht besteedt aan de biodiversiteit, is het van groot belang voor de Huismus een speciale dag in het leven te roepen. De organisatoren willen deze dag wereldwijd stimuleren. Dat blijft uiteraard ook zinvol na de Wereldhuismusdag.