Wat kunnen we doen om de Boerenzwaluw, als kenmerkende soort van het landelijk gebied, te behoeden voor verdere achteruitgang? In het ‘Jaar van de Boerenzwaluw’ vragen Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland aan vogelaars, weidevogelbeschermers en de bewoners van het landelijk gebied om gezamenlijk voor deze vogels in actie te komen. In het eerste deel van dit artikel gaan we kort in op de oorzaken van de achteruitgang. Het tweede deel beschrijft de verschillende activiteiten waarmee we met u onze ‘acrobaat van ’t erf’ een steun in de rug willen geven. Sinds 2002 roepen de hierboven genoemde organisaties jaarlijks een vogelsoort uit tot ‘soort van het jaar’. In 2011 is dat de Boerenzwaluw; een goede ambassadeur voor natuurrijk landelijk gebied. Hij komt in vrijwel alle typen agrarisch landschap voor en wordt door boeren, burgers en buitenlui doorgaans hoog gewaardeerd. De sierlijke vlucht, goede benaderbaarheid en spreekwoordelijke plaatstrouw wegen voor hen op tegen de overlast in de vorm van poep in schuren en stallen.