De bekende handleiding over het maken, onderhouden en controleren van ijsvogel wanden is herdrukt. De vernieuwde versie is aangevuld met veel nieuwe ervaringen uit de afgelopen periode van acht jaar. Nieuwe ijsvogelwanden bevorderen het broeden van IJsvogels. In de handleiding worden vier verschillende manieren om een wand te maken uitgelegd. In deze uitgave wordt duidelijk gemaakt hoe vrijwilligers en professionals broedwanden in de praktijk kunnen maken. Stap voor stap wordt toegelicht welke aanpak nodig is, afhankelijk van de mogelijkheden. Veel algemene aanwijzingen, informatie over controle, onderhoud en ervaringen maken deze handleiding compleet. Een extra hoofdstukje is gewijd aan Ijsvogels in de winter. Harder, J. (2012): IJsvogelhandleiding, aanleg, controle en onderhoud van ijsvogelwanden. 20 bladzijden. A4. Landschap Noord-Holland, Heiloo.