Het stukje in het Vogeljaar 60(6) heeft blijkbaar de aandacht getrokken. Al eerder kwam er een reactie op (het Vogeljaar 61(1 ):94). Hieronder nogmaalseen reactie. Dit maal van Adriaan Dijksen, die dit verschijnsel waarnam en op foto’s vastlegde tijdens een buitenlandse reis.