Vrijwilligers die in het voorjaar actief weidevogels beschermen, hebben veel contact met boeren in het buitengebied. Ze komen op het erf en zien daar over het algemeen ook wel Huis- of Boerenzwaluwen vliegen. Echter tot het tellen kwam het in het verleden niet. In 2005 zijn weidevogelvrijwilligers begonnen om de huis- en boerenzwaluwpopulatie in kaart te brengen. Uit nieuwsgierigheid, maar ook om onder andere een beter contact te verkrijgen tussen boeren en vrijwilligers, is men met dit initiatief begonnen. Eén van de zeven weidevogelbeschermingsgroepen in Flevoland, de ‘Vogelwacht Rutten en omstreken,’ heeft deze telling erg gestructureerd opgepakt en de getallen van hun telling zijn het meest representatief om vijfjaar tellen in beeld te brengen.