„Het leven en de kunst van Prof. Richard Friese” — uitg. Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij van de Erven J. J. Tijl, Zwolle 1956 — prijs ƒ 26.— (zeer beperkte oplage). Behalve een levensbeschrijving van de bekende dierenschilder Richard Friese (1854—1918) worden in dit royaal uitgegeven boek 70 reprodukties van zijn werk gegeven. Bij elke reproduktie is tekst in het Duits, Engels, Nederlands (van A. B. Wigman) en Zweeds toegevoegd. De uitgave is te danken aan de heer G. J. van Heek Jr. te Enschede, die ook wat betreft de tekst een belangrijk aandeel heeft gehad aan het tot stand komen van het boek. De dierenschilder zocht zijn onderwerpen vooral in Oost-Pruisen (o.a. Rominten), Pommeren (o.a. Ibenhorst), Lithauen, Noorwegen, Tirol, noordelijke Ijszee, Rusland (o.a. Archangel), Polen en Canada waar hij zich specialiseerde in het schilderen en tekenen van elanden, edelherten, maar ook leeuwen, tijgers, beren, wisents en olifanten.