Als onderwijzer, zo schrijft de heer A. W. P. M. te M., kom ik nog al eens in het bezit van eieren van beschermde vogels uit verstoorde nesten. Het is jammer, dat men deze eieren niet mag bewaren. Het zou toch mooi aanschouwingsmateriaal zijn bij het onderwijs in de Nat. Historie. Is het niet raogelijk hier een vergunning te verlenen?