„WIEK EN SNEB” heeft, dank zij een zeer bijzondere medewerking, de beschikking gekregen over een aantal z.g. luisterapparaatjes en één daarvan hebben we op een onbewaakt moment geplaatst in de woonkamer van de heer F. A. Sjollema, actief bestuurslid van de vogelbeschermingswacht „Zaanstreek”. Het geluk was met ons, want de heer Sjollema was op dat ogenblik in een gloedvolle stemming bezig om zijn vrouw even voor te lezen. Niet zo maar uit een boek. Neen, als onderwerp had hij gekozen: