Gedurende het weekeinde van 9/10 Mei j.l. waren enkele leden te gast bij de vogelbeschermingswacht „Zaanstreek”. De Zaankanters hebben wel hun best gedaan — en met succes — om de bos- en heidemensen hun harten te doen ophalen aan het rijke vogelleven in hun omgeving.