Het begint er naar uit te zien dat onze Takkeling het gaat redden. Er is volop copij aangeleverd en de belangstelling is navenant. Vandaar dit tweede, dikkere, nummer. Niet via de reprodienst van NBLF zoals vorige keer, maar in mekaar gezet door een echte drukker (met behulp van een aantal vrijwilligers om de kosten te drukken). De reacties op ons voorstel voor een landelijke samenwerking op roofvogelgebied waren/zijn evenzeer enthousiasmerend. In november hebben we hiertoe alle landelijke (roofjvogelwerkgroepen in den lande aangeschreven en sindsdien melden vogelwerkgroepen of individuele leden zich aan als lid. In zijn artikel “Naar een landelijke werkgroep voor roofvogels” gaat Rob Bijlsma wat dieper in op het een en ander.