Tussen Anreep en Ekehaar (Drenthe) ligt een onbetekenend loofbosje. Langs de randen staan eiken, berken en elzen, het centrum is uitgegraven en in het ongeveer één meter diepe water staat dicht wilgenstruweel. In april 1993 vond ik in een hoek van het bosje poep, verdacht veel lijkend op sperwerpoep. In juli zag ik een sperwermannetje richting het bosje duiken. Of hij prooi bij zich droeg, kon ik niet gewaarworden.