Op 15 november j.l. werden twee jagers uit de omgeving van De Blesse (Fr.) vrijgesproken van het doodschieten van een Buizerd en het doorschieten van een buizerdnest met eieren. Het voorval vond plaats in april 1993. In die maand werd door beide verdachten in hun jachtgebied nabij De Blesse geschoten op kraaienesten. Dit werd gezien door twee plaatselijke bewoners die zich later als getuigen meldden. Op twee van de doorgeschoten nesten werd gebroed door een Buizerd. De eerste verdachte ontkende op het nest (nest 6 in het procesverbaal) te hebben geschoten, wel op de nesten enkele tientallen meters verderop. In het nest en de nestboom werd volop hagelinslag aangetroffen, onder de boom lagen twee kapotte buizerdeieren. Het broedpaar dat tot de bewuste dag aanwezig was geweest, was vanaf dat moment verdwenen. Andere jagers zijn in die periode in die buurt niet gesignaleerd. De verdachte werd vrijgesproken.