De huidige jaargang van De Takkeling wordt gesierd door een omslag van een winters krekengebied waarboven een mannetje Blauwe Kiekendief aan de kost probeert te komen. De plaat is geschilderd door Ulco Laponder, die ook verantwoordelijk is voor de nestjonge Buizerds op de omslag van het kinderboekje Onze Roofvogels. Ulco’s interesse voor de natuur werd gewekt toen hij als dertienjarige bij een jeugdbond voor natuurstudie terechtkwam. Hij werd gepassioneerd vogelaar en een studie biologie (ecologie en gedragsleer) was het logische gevolg. Na zijn afstuderen bleek echter dat tekenen en schilderen -tot dan toe zijn tweede hobby- zijn voorkeur genoot. Hij heeft zich sindsdien, zijnde autodidact, omgeschoold. Inmiddels heeft hij zo’n twaalf jaar ervaring als professioneel illustrator. Opdrachtgevers waren onder andere diverse reclamebureau’s, Greenpeace, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en verschillende uitgeverijen waarvoor hij onder meer kinderboeken illustreerde. Een eigen prentenboek Het Eenzame Boompje is bij Lemniscaat uitgegeven.