Vrijwel ieder voor- en najaar wordt er op de vogelplas Starrevaart bij Leidschendam wel een Visarend gezien. Langdurig pleisteren is er echter nooit bij. Maar in 1999 zijn er van 15 september tot 19 oktober maar liefst twee, en enige tijd zelfs drie, stuks te zien geweest. Twee vogels in hun eerste levensjaar waren individueel herkenbaar. Eén was geringd, de ander miste een pen in de linkervleugel. De eerste dagen van hun aanwezigheid vlogen de vogels na het vangen van een vis(je) met hun prooi richting Duivenvoordse Polder. Na enkele weken kwam hier verandering in. De geringde vogel nam een zitplaats op 100 m afstand van de vogelkijkhut in gebruik. Hij was daar goed te volgen. Op een middag kon ik hem tot vijf visjes zien vangen en verorberen. Had hij echter een flinke ruisvoom gevangen, dan kon hij hier -onderbroken door lange eetpauzes- wel 3.5 uur mee zoet zijn! Drie maal daags was hij ook prachtig te bekijken als hij in ondiep water naast zijn zitplaats een bad nam.