Met ingang van 2003 gaat de Werkgroep Roofvogels Nederland in enkele opzichten noodgedwongen een andere koers varen. Zoals jullie weten stopt Maria met haar werk voor de roofvogels. Vijftien jaar lang heeft zij de kar getrokken, en hoe! Maria is het levende bewijs dat persoonlijke inzet tot een bloeiende club van betrokken mensen kan leiden. Haar betrokkenheid en daadkracht speelden daar een cruciale rol in. Voor iedere organisatie is zo’n trekpaard goud waard. We prijzen ons gelukkig dat Maria haar energie zo lang in de WRN heeft gestoken, ook onder soms heel moeilijke omstandigheden. We hopen dat Maria – verlost van alle beslommeringen rond de WRN – wat rust vindt en daarvan zal genieten. Naast het vertrek van Maria zijn er meer veranderingen. Zo verleent het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij geen subsidie meer. Hierdoor wordt de WRN opnieuw een echte vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat sommige activiteiten niet meer, of op een laag pitje, zullen worden voortgezet. Het volgende willen we echter koste wat kost overeind houden: – De Takkeling, – De Landelijke Dag, – Contactdag voor de regio-coördinatoren, – Verwerking van de nestkaarten, – Registratie van vervolging, – Website, – Beantwoorden van vragen (email, telefoon), – Uitleen tentoonstelling.