Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

H.J. Kok Ankersmit, L. Posthumus, & D. Lako. (1900). Rapport van de Commissie tot beoordeeling der ingekomen Herbaria voor de prijsvraag uitgeschreven voor de provincie Noord-Holland voor den wedstrijd 1899. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 10(1), 72–75.