Henk van den Brink is Avifaunalid en ex-redacteur van De Grauwe Gors. In opdracht van uitgeverij R&B schreef hij twee boeken over vogels, die nu in winkel liggen – de gebonden uitgave in de reguliere boekhandel en de goedkope paperback in de zogenaamde ’Witte Boekhandel’, die onder andere te vinden is in de Herestraat en aan de Vismarkt, beide in de stad Groningen, Henk doet zelf erg bescheiden over deze produkties en schrijft in het voorwoord van Trekvogels: “De echte vogelkenner zal hier nauwelijks iets in vinden wat hij of zij niet wist”, maar dit is niet terecht. Beide boeken zijn hele aardige inleidingen tot de verschillende thema’s en geven wel degelijk weer dat de schrijver een grote kennis heeft over vogels in hun omgeving. Ook Henk z’n eigen visie ontbreekt niet. Zangvogels gaat eigenlijk meer over vogelzang dan over zangvogels. In korte hoofdstukken behandelt Henk achtereenvolgens de vragen ’Waarom zingen vogels?’, ’Hoe zingen vogels?’ en ’Vogelzang het jaar rond’. Verder zijn er hoofdstukken over zangvogels in relatie tot hun leefomgeving en de mens en over een jaar uit het leven van een zangvogel.