Vijf jaar geleden schreef ik in dit tijdschrift over de plannen voor de aanleg van een groot doorstroommoeras in de Kop van Drenthe en het aansluitende deel van Groningen (Van Boekel 2006). Toen was dit nog toekomstmuziek, maar wel werd er door de natuurbeheerders en ondergetekende veel van verwacht. Nu is de inrichting van De Onlanden, zoals het gebied inmiddels officieel heet, de laatste fase ingegaan en is de natuur zich in sommige delen van het gebied al in rap tempo aan het ontwikkelen. Voor de vogelliefhebber beleefde De Onlanden in 2011 een ware ‘vliegende start’.