In tegenstelling tot de berekening van het presentiepercentage speelt bij de berekening van het uurgemiddelde het aantal passanten de belangrijkste rol. Het uurgemiddelde van de noordwaarts vliegende vogels is boven de abscis en het uurgemiddelde van de zuidwaarts vliegende vogels is onder de abscis uitgezet, Ook hier zijn de gegevens van Noord-Holland Noord met een stippellijn en de gegevens van Zuid-Holland + IJmuiden met een gesloten lijn aangegeven.