In dit verslag zijn de resultaten van de automatisering met name zichtbaar geworden in figuur nr. 8.1., waarin nu de gegevens van de hele kust verwerkt konden worden. Hoewel er nog kleine fouten in de programmering zaten was de computeruitdraai compleet, hetgeen het tekenen van de figuren bespoedigde. In de uitdraai zijn nu de presentiepercentages en de uurgemiddelden per periode per soort gegeven. In het aantal ingestuurde uurtotaalkaarten begint zich een lichte daling af te tekenen, maar dit is telpost gebonden. Zo werden er bij Castricum meer uren gemaakt dan in het voorgaande jaar (101 tegen 55) terwijl het aantal uren bij Noordwijk afnam (81 tegen 183).