In de volgende figuren is het uurgemiddelde per week uitgezet. In één figuur zijn steeds de Noordhollandse (-----) en Zuidhollandse (-----) tesamen gegeven, voor de Wadden werd soms een aparte grafiek gemaakt (enkele getrokken lijn). Noordwaarts vliegende vogels zijn steeds boven de x-as, zuidwaarts onder de x-as gegeven .