In de volgende figuren is per soort het totaal aantal per periode weergegeven. Deze methode is gevolgd voor enkele soorten waarvan net seizoenstotaal op een klein aantal dagen passeert. Het werken roet uurgemiddelden is daarom voor deze soorten minder zinvol. In de figuren is het aandeel van de Zuidhollandse kust (West Kapelle tot en met IJmuiden) gearceerd, het aandeel van Noord-Holland (zonder Texel) gestippeld en het aandeel van de Waddenkust wit.