Opnieuw bleek het niet mogelijk de opgelopen achterstand in te lopen, deels is dit te wijten aan een gebrek aan mankracht voor het opstellen van dit verslag, deels ook is dit het gevolg van zaken als het te laat insturen van uurtotaalkaarten. Het zal opvallen dat in dit verslag de uitgebreide soortbesprekingen ontbreken. Hierbij speelt eveneens tijdgebrek een rol maar ook het feit dat, wat uitzonderingen daargelaten, zo goed als elke vogelsoort in een zeer matig aantal geteld werd. Dit lag waarschijnlijk niet aan het aantal teluren dat gemiddeld was. Andermaal kunnen we voor een aantal soorten de opmerking plaatsen dat hun totaal aantal van voorjaar ’86 “een dieptepunt in de C.V.Z. historie” was. (Het ligt overigens nog niet in de bedoeling ook in de komende verslagen de uitgebrelde soortbesprekingen weg te laten). Het uiterlijk van de grafieken is enigszins gewijzigd doordat ze met de hand moesten worden opgesteld.