De laatste 10 jaar is de belangstelling voor natuur in de woonomgeving sterk toegenomen. Dat is niet zo verwonderlijk. De natuur is deze eeuw zowel in de directe woonomgeving als ver daarbuiten door de mens dermate uitgebannen, dat de mens het contact met de natuur volledig dreigt te verliezen. Met vereende krachten probeert men deze band te herstellen. Zowel particuliere organisaties als de verschillende overheden nemen allerlei initiatieven om de natuur in ere te herstellen. Niet alleen om het leefmilieu van de mensen te verbeteren, maar ook om de plant- en diersoorten meer levensruimte te geven. Afschaffen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en het stimuleren van ontwikkeling van natuur in de woonomgeving zijn aanleiding voor een andere aanpak in het groenbeheer. De Ingang die de groenbeheerder daarbij in de eerste plaats heeft, zijn de wilde planten. In dit artikel zal worden ingegaan op de mogelijkheden voor groenbeheerders in Friesland. Hierbij komt niet alleen de flora, maar ook de fauna aan bod.