Op woensdagavond 29 september houdt de Wielenwerkgroep een avond met dia’s over de Ryptsjerksterpolder. De avond staat in het teken van de veranderingen, die in het gebied plaatsvinden nu en in de toekomst. Louis Dijkstra (It Fryske Gea) zal vertellen over de achtergronden en doelstellingen van de natuurontwikkeling. Daarbij komt onder meer aan bod de rol van grote grazers, de functie van de waterhuishouding, de koppeling van natte natuurgebieden en de veranderingen in de plantenwereld. Freek Nijland (Wielenwerkgroep) belicht vooral de veranderingen in de vogel- en vlinderwereld, die plaatshebben. Een aanrader voor wie de natuur ten noordoosten van Leeuwarden ter harte gaat. Zet de datum vast in de agenda.