Van de Nederlandse zoogdieren is de Eekhoorn wel een van de meest bekende en meest geliefde soorten, dankzij z’n guitige blik, pluimstaart en -oortjes en het feit dat het dier ook vaak overdag actief is. De Eekhoorn is een echte alleseter. Zijn menu varieert van boomzaden, noten, bessen, insecten, paddestoelen, boomschors, knoppen, allerlei menselijke etensresten en ook vogeleieren en jonge vogeltjes. Dat de Eekhoorn etensresten van de mens in prullenbakken, op picknickplaatsen of op voederhuisjes zeer waardeert, maakt dat we het dier al snel kunnen waarnemen In recreatiegebieden of andere sterk door de mens beïnvloede gebieden. Sinds enkele Jaren is de monitoring van Eekhoorns In vaste telgebleden opgepakt door de FFF.