Het FFF-bestuur heeft voor het komende jaar twee items hoog op de agenda te staan: Ledenwerving en samenwerking. Op 1 januari 2004 had de FFF 305 leden. Dit zijn er 6 meer dan op 1 januari 2003. Het bestuur zou het ledenaantal echter liefst sterker zien groeien. Regelmatig merken we dat de naamsbekendheid van de FFF nog niet zo groot is. Er zijn vast en zeker ontzettend veel actieve natuurliefhebbers en – onderzoekers nog geen lid van de FFF. Daar willen we verandering in gaan brengen! Een paar concrete ideeën voor het vergroten van naamsbekendheid en/of ledenaantal zijn: • doorgaan met het organiseren van cursussen en deelnemers actief vragen lid te worden. • open excursies houden (dus toegankelijk voor iedereen) en deze aankondigen in bijvoorbeeld de UIT-bijlage van de Leeuwarder Courant en regionale kranten, • de website (www.fffnatuur.nl) optimaliseren en actualiseren, • de informatiefolder over de FFF actualiseren en breed verspreiden (gemeenten, scholen, bibliotheken, Wetterskip enz.), • een thema(onderzoeks)weekend organiseren, bijvoorbeeld op Terschelling, • de pers vaker Informeren of uitnodigen bij leuke activiteiten of onderzoeksresultaten.