Twee eigenwijze juryleden en 191 foto’s, ingezonden door 75 fotografen. Zie daar de ingrediënten voor een interessante avond. Een stevige discussie aan het eind was nodig om tot een besluit te komen. Verslag van de jurering van de rupsenfotowedstrijd als vervolg op de vlinderfotowedstrijd van De Vlinderstichting in 1997.