Te Calcutta verschijnt een tijdschrift, getiteld: The Hindufriend, dat door twee Brahminnen geredigeerd wordt. Daarin komt eene volledige levensgeschiedenis van ALEX. V. HUMBOLDT voor, die met de volgende woorden eindigt: (Bonplandia, 1862, p. 302.)