De salep, als verzachtend middel bij ziekten van borst en ingewanden van zoo algemeen en nuttig gebruik in de geneeskunde, wordt verkregen van de laugwerpig-ronde knollen van soorten van standelkruid (Orchis), gewassen, die om do zonderlinge, soms grillige gedaante hunner fraai gekleurde bloemen bij vele plantenliefhebbers in de laatste jaren meer en meer in den smaak zijn gekomen. Dit voortbrengsel komt meest uit Klein-Azië en aangrenzende streken en uit het zuiden en oosten van Europa tot ons. Volgens VON HELDREICH, die Nutzpflanzen Griechenlands, p. 9, zijn het ten minste 5 soorten van Orchis, welker gedroogde knollen uit Thessaliën en Epirus onder den naam van salep ( Salépi in hot hedendaagsch Grieksch) in den handel komen. Uit hun meel, met water en honig gekookt, wordt een in het oosten zeer beminde morgendrank bereid, die in alle steden van Turkije en Griekenland warm gebruikt wordt. In alle straten hoort men de verkoopers ’s morgens met Salépi roepen, dikwijls in plaats van honig met een afkooksel van gedroogde vijgen bereid en, bij het gebruik, met een geurig poeder, vooral van gedroogde gember, overstrooid.