Vrij algemeen bestaat de meening, dat het gebruik van wijn, genever en andere alkohol-hondende dranken verwarmt. Deze meening wordt geheel weerlegd door de volgende proeven, welke onlangs genomen zijn door BOUVIER in het laboratorium van professor BINZ te Bonn. Kleine giften alkohol bragten bij konijnen geregeld eene daling der ligchaamswarmte van 0,5 tot 1° C. voort. Bij volwassen menschen daalde de warmte na het gebruik van 20 kub. centimeter goede oude cognac binnen 10 minuten van 37° op 36°,7 en na 45 minuten op 36°. Een halve flesch fijne Moezelwijn, vooraf tot 38° verwarmd, bewerkte eene daling van 0°,4 en na twee uur 0°,6.