Den 31sten Januari 1. 1. vierde de Franklin Experimental Club te New-York feest ter eere van het eerste jaar van haar bestaan. De leden en hunne gasten werden door den heer HAMMER, die in 1889 de uitstalling van EDISON te Parijs bestuurde en die thans de zorgen voor het diner op zich genomen had, op een aantal verrassingen onthaald, waarbij telkens de elektriciteit eene rol speelde. Dat de zaal elektrisch verlicht was, dat de schotels langs een elektrisch spoor werden voortbewogen, dat de spijzen met behulp der elektriciteit toebereid waren, dit alles spreekt wel van zelf. Aan een der einden van de tafel stond eene automatische figuur, BENJAMIN FRANKLIN voorstellend; deze heette door een phonograaf de gasten welkom en voerde op dezelfde wijze het woord, nadat het eerste gerecht bediend was.