Ofschoon reeds herhaaldelijk in dit Album gewag is gemaakt van reusachtige Cephalopoden, willen wij het volgend verhaal van de ontmoeting van zulk een monster door een duiker aan onze lezers niet onthouden. Het is medegedeeld met de eigen woorden van het slachtoffer in de Melbourne Argus en daaruit overgenomon in de Scientific American, 21 Februari 1880.